Referenties

Ingepland voor 2020
Erasmus Universiteit / Jaarlijks onderhoud SSA 2020
Gemeente Purmerend / Digitale Retro-archivering projectdossiers 2008-2016 
Gemeente Purmerend / Jaarlijks onderhoud analoog archief IB en V&T
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2020 materiaal 
Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud 2020
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2020 materiaal

Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud SSA 2020


Ingepland voor 2019
Erasmus Universiteit / Jaarlijks onderhoud SSA 2019
Gemeente Purmerend / Digitale Retro-archivering projectdossiers 2008-2016
Gemeente Purmerend / Jaarlijks onderhoud analoog archief IB en V&T
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken analoog archief
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Transport bewerkt materiaal naar externe opslaglocatie
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2019 materiaal

Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud SSA 2019
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2019 materiaal

Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud SSA 2019

Ingepland voor 2018
Gemeente Brasschaat (België) / Voorbewerken, selectie, barcoderen en metadateren bouwdossiers tbv digitalsering
Gemeente Purmerend / Jaarlijks onderhoud analoog archief IB en V&T

OCMW Antwerpen / Voorbewerken, selectie, barcoderen en metadateren plaatsingsdossiers tbv digitalisering
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken analoog archief - locatie Amsterdam
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken analoog archief - locatie Arnhem
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Transport bewerkt materiaal naar externe opslaglocatie

In uitvoering 2018
Gemeente Baarn / Voorbewerken, selectie, barcoderen en metadateren bouwverguinningen tbv digitalisering
Gemeente Purmerend / Digitale Retro-archivering 2008-2016
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken analoog archief - locatie Den Haag
Veiligheidsregio Haaglanden / Digitale retro-archivering
Veiligheidregio Haaglanden / Selectie, codering en administratie tbv digitalisering

Uitgevoerd in 2018
Accres / Ordenen en voorbewerken analoge Personeelsdossiers tbv digitalisering
Erasmus Universiteit / Jaarlijks onderhoud SSA 2018

Gemeente Baarn / Ontwikkelen Handboek Vervanging
Gemeente Cromstrijen / Voorbewerken, selectie, barcoderen analoge bouwdossiers tbv digitalisering

Gemeente Valkenburg / Voorbewerken, selectie en barcoderen analoog archief tbv digitalisering
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken analoog archief - locatie Den Bosch
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2018 materiaal
Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud SSA 2018
Van Gogh Museum / Lichten, aanleveren en na onderzoek terugplaatsen expertise-dossiers
Van Gogh Museum / Op externe opslaglocatie lichten en bij VGM aanleveren dossiers
Van Gogh Museum / Plaatsen en registreren publicaties in SSA
Wooncorporatie De Alliantie / Bewerken, directie-archief / P-dossiers / Verhuurdersdossiers e.d.
Wooncorporatie De Alliantie / Inventarisatie SSA-archief
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud SSA diverse locaties 2018
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud SSA Hoofdkantoor 2018
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2018 materiaal


Uitgevoerd in 2017
Gemeente Baarn / Voorbewerken, selectie, coderen en metadateren analoge dossiers tbv digitalisering
Gemeente Purmerend / Digitale retro-archivering projectdossiers 2008-2016
Gemeente Valkenburg / Pilot voorbewerking en selectie tbv digitalisering
KNMvD / Periodiek onderhoud digitaal archief 2017

Nationale Politie / Verzorgen workshop archivering aan diverse eenheden
Rijkswaterstaat / Onderzoek naar OAM-bestanden op 40 locaties in Nederland
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2017 materiaal
Van Gogh Museum / Archiveren analoog Expertise Archief

Van Gogh Museum / Archiveren analoge affiches
Van Gogh Museum / Bewerken en digitaliseren Expertise Archief

Van Gogh Museum / Overdracht archiefmateriaal aan Noord-Hollands Archief
Van Gogh Museum / Schrijven advies bewerking Tentoonstellingsdocumentatie
Van Gogh Museum / Transport klaar maken diverse archiefonderdelen
Van Gogh Museum / Transport affiches naar externe opslag
Van Gogh Museum / Transport archiefmateriaal naar Noord-Hollands Archief
Van Gogh Museum / Transport Pickvance-materiaal
Van Gogh Museum /
Voorbewerken analoog Bidoc-materiaal tbv digitalisering
Veiligheidsregio Haaglanden / Selectie, codering en administratie tbv digitalisering
Veiligheidsregio Haaglanden / Selectie tbv digitalisering (pilot)

Woningbedrijf Velsen / Bewerken analoge complexdossiers
Woningbedrijf Velsen / Integreren digitaal (Knooble) materiaal in digitala archief
Woningbedrijf Velsen / Selecteren, digitaliseren en registreren tekeningen complexdossiers

Wooncorporatie De Alliantie / Organiseren externe opslag Gooi en Vecht Directie
Wooncorporatie De Alliantie / Bewerken Technisch Archief Gooi en Vecht
Wooncorporatie De Alliantie / Tijdelijke opslag archiefgedeelte Gooi en Vecht Directie + Financieel

Wooncorporatie De Alliantie / Transport 125,0 m1 Gooi en Vecht-archief naar Reeuwijk
Wooncorporatie De Alliantie / Transport 275,0 m1 Gooi en Vecht-archief naar Alblasserdam

Wooncorporatie De Alliantie / Transport bewerkt archief naar externe opslag
Wooncorporatie De Alliantie / Transport klaar maken 125,0 m1 Technisch-archief

Wooncorporatie De Alliantie / Transport klaar maken 65,0 m1 Directie-archief tbv externe opslag

Wooncorporatie De Alliantie / Afvoeren en vernietigen archiefmateriaal
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2017 materiaal
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud SSA 2017

2011 t/m 2016
Arnold & Siedsma Breda / Schonen, ordenen en extern opslaan analoog archief
Casino De Wereld Dordrecht / Afvoeren en vernietigen V-materiaal
College Bouw Zorginstellingen / Aanpassen B- en 1111-reeksen 1972-1999 op basis van nieuwe VWS-handelingen
College Bouw Zorginstellingen / Aanpassen B- en 1111-reeksen 2000-2010 op basis van selectielijst
College Bouw Zorginstellingen / Advies en uitvoering werkzaamheden mbt overdracht SSA
College Bouw Zorginstellingen / Adviseren en ondersteunen overdracht SSA aan Nationaal Archief en nieuwe beheerder
College Bouw Zorginstellingen / Afvoeren en vernietigen V2011 t/m V2016 materiaal

College Bouw Zorginstellingen / Archiefonderhoud 2011 t/m 2016
College Bouw Zorginstellingen / Bewerking archief 1972-1999 op basis van gewijzigde VWS-selectielijst
College Bouw Zorginstellingen / Bewerking financieel archief 2004-2011

College Bouw Zorginstellingen / Bewerking personeelsarchief
College Bouw Zorginstellingen / Bewerking SSA overgangsregime Cure & Care

College Bouw Zorginstellingen / Herinrichten SSA

College Bouw Zorginstellingen / Ondersteunen proces wijzigen bewaartermijnen en maken nieuwe handelingen VWS-BSD 1972-1999
College Bouw Zorginstellingen / Ontwikkelen en indienen selectielijst ZBO 2000-2010 (handelingen)
College Bouw Zorginstellingen / Overdracht B-materiaal aan Nationaal Archief
College Bouw Zorginstellingen / Overdracht OTV-materiaal aan Doc-Direkt
College Bouw Zorginstellingen / Totaal archiefbeheer 2011-2016
College Bouw Zorginstellingen / Transport B-materiaal naar Nationaal Archief
College Bouw Zorginstellingen / Transport OTV-materiaal aan Doc-Direkt 

Erasmus Universiteit / Bewerken analoog B-materiaal t.b.v. overdracht aan Nationaal Archief Erasmus Universiteit / Bewerken analoog OTV-materiaal
Gemeente Purmerend / Bewerken Beemster-archief

Gemeente Purmerend / Bewerken bodemarchief

Gemeente Purmerend / Deelname aan projectteam 'Beter Werken' (digitaal)

Gemeente Purmerend / Digitale DIV-ondersteuning 
Gemeente Purmerend / Digitaliseren Beemster-archief

Gemeente Purmerend / Digitaliseren Personeelsarchief  
Gemeente Purmerend / Digitaliseren Purmerend-archief   

Gemeente Purmerend / Digitale retro-archivering 2008-2016
Gemeente Purmerend / Jaarlijks onderhoud analoog archief IB en V&T
Gemeente Purmerend / Schonen 60,0 m1 archief tbv digitalisering

Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Analoog archief IB en V&T - Afgeronde projecten

Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Analoog archief IB en V&T - Team Integraal Beheer

Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Archivering Keet Weidevenne-materiaal
Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Quick Scan digitale opslag en beheer
Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Schrijven Meerjarenplan
Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Quick Scan & aanleveren rapport
Hoogheemraadschap Delfland / Selectie i.v.m. digitalisering
KNMvD / Ontwikkelen boomstructuur en thesaurus

KNMvD / Periodiek onderhoud digitaal archief 2014 t/m 2016
KNMvD / Uitvoeren Quick Scan digitaal- en analoog archief & aanleveren rapport

Ministerie van Defensie / Aanleveren flowchart digitaal- en analoog archief
Ministerie VWS / Transport OTV-materiaal CBZ naar Doc-Direkt

Mobistar Brussel / Aanleveren Plan van Aanpak
Provincie Noord-Holland Sector Cultuur en Cultuurhistorie / Vormen archief opgravingen
RGD BZK / Archief Het Nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam
RGD BZK / Archiefbewerking Projectdossiers Koninklijk Paleis Amsterdam & Kasteel Drakensteyn
RGD BZK / Correctie en aanvulling DigiDos archief Detentie Centrum Alphen
RGD BZK / Digitalisering archief Detentie Centrum Alphen
RGD BZK / Digitalisering projectdossier en plaatsen in DigiDos
RGD BZK / Onderzoek archief Detentie Centrum Alphen
RGD BZK / Het Nieuwe Rijksmuseum / Plaatsen digitale documenten in DigiDos
Stichting FORUM / Afvoeren en vernietigen archief
Stichting FORUM / Archivering van publicaties  

Stichting FORUM / Bewerken analoog archief
Stichting FORUM / Bewerken financieel archief
Stichting FORUM / Digitalisering publicaties & registratie analoge publicaties

Stichting FORUM / Onderhoud analoog archief 2013 t/m 2015
Stichting FORUM / Onderhoud publicatie archief 2013 t/m 2015

Stichting FORUM / Overdracht juridisch materiaal aan Stichting Migratierecht Nederland
Stichting FORUM / Stappenplan analoog- en digitaal archief
Stichting Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen / Bewerking analoog archief
SOR / Uitvoeren Quick Scan archief & aanleveren rapport
Van Bommel Gouda - privé verzameling / Selecteren documenten & foto's met historische waarde
Van Gogh Museum / Bewerken B-materiaal 1973-1995 t.b.v. overdracht aan NHA
Van Gogh Museum / Bewerken materiaal 1995-heden t.b.v opname SSA
Van Gogh Museum / Bewerken en digitaliseren Expertise Archief
Van Gogh Museum / Deelname aan projectteam m.b.t. opstellen archiefprotocol en BSD na 1995

Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud 2016
Woningbedrijf Velsen / Selecteren, digitaliseren en registreren tekeningen complexdossiers
Wooncorperatie De Alliantie / Bewerken SSA Amersfoort en Amsterdam
Wooncorperatie De Alliantie / Bewerken SSA Gooi en Vecht en erfpachtdossiers

Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen financieel materiaal
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen SSA materiaal
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2015 en V2016 materiaal
Zorgbalans / Bewerking SSA
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud 2014 t/m 2016
Zorgbalans / Organiseren externe opslag SSA

Zorgbalans / Totaal archiefbeheer

Zorginstituut Nederland / Afvoeren en vernietigen V-materiaal
Zorginstituut Nederland / Organiseren transport B-materiaal naar Nationaal Archief

Zorginstituut Nederland / Totaal bewerken 1941-1999 en aan Nationaal Archief overdragen B-materiaal


2004 t/m 2010
College Bouw Zorginstellingen / 75 uur interne archiefverhuizing
College Bouw Zorginstellingen / Archiefbewerking totaal
College Bouw Zorginstellingen / Ondersteunen proces wijzigen bewaartermijnen en maken nieuwe handelingen VWS-BSD 1972-1999
College Bouw Zorginstellingen / Ontwikkelen en indienen selectielijst ZBO 2000-2010 (handelingen)
College Bouw Zorginstellingen / Plan van aanpak archiefbewerking
College Bouw Zorginstellingen / Totaal archiefbeheer 2008 t/m 2010

Corporate Dienst Rijkswaterstaat / Advies dossiervorming & archiefopbouw A&P
Gemeente Noordwijk / 2,5 maanden parttime ondersteuning registratuur
Gemeente Noordwijk / 12 maanden fulltime ondersteuning registratuur
Gemeente Noordwijk / Diverse archieven Afdeling Openbare Werken
Gemeente Noordwijk / Projectarchieven Afdeling Openbare Werken
Gemeente Noordwijk / Soza- & Wvg-archieven

Gemeente Purmerend / Afdeling Civiele Werken
Gemeente Purmerend / Afdeling Wijkbeheer
Gemeente Purmerend/ DSOB Afdeling BIT

Gemeente Purmerend / DSOB B&U Database
Gemeente Purmerend / DSOB B&U Opzetten archief
Gemeente Purmerend / SSA Civiele Werken
Gemeente Purmerend / Werkarchief Afdeling Uitvoering
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Digitaliseren onderhoudsdocumenten (2e fase)
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Optimaliseren database & werkarchief
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Werkarchief & digitaliseren (dak)garanties
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Werkarchief & SSA

Gemeente Purmerend Team Voorbereiding en Toezicht / Plan van aanpak
Gemeente Purmerend Team Voorbereiding en Toezicht / Schoning, overbrenging naar Formeel Archief en Afdeling Beheer (1e fase)
GroenTeam / Werkarchief te Moordrecht
id-College Gouda / Digitaliseren NIVOR-spreektoetsen NT2 van Cito (audio)
id-College Unit Techniek Gouda/ Digitaliseren educatieve video's
Ministerie VROM / Afdeling DIO
Ministerie VROM / Afdeling DGR
Ministerie VROM / Overdracht DAO-archief
Ministerie VROM Auditdienst / Overdracht naar SSA
Ministerie VROM RGD / Aanpassen PPS&I archief aan nieuwe SDI & voorbereiding digitalisering
Ministerie VROM RGD / Aanpassen PPS&I archief aan nieuwe SDI & voorbereiding digitalisering

Ministerie VROM RGD / Afgeronde deelprojecten renovatie Rijksmuseum 

Ministerie VROM RGD / Archiefbewerking Projectdossiers Paleis op de Dam & Kasteel Drakensteyn
Ministerie VROM RGD / Dynamisch deelproject renovatie Rijksmuseum
Ministerie VROM RGD / Financieel archief
Ministerie VROM RGD / PPS Korte Voorhout 7
Ministerie VROM RGD / Projectenarchief
Ministerie VROM RGD / Projecten- & Financiele archieven
Ministerie VROM RGD / Uitvoeren audit analoog- & digitaal PPS&I archief
Ministerie VROM RGD / Uitvoeren audit analoog- & digitaal PPS&I archief

Ministerie VROM RGD A&A / Constructie-archief
Ministerie VROM RGD A&A / Projectenarchief
Ministerie VROM RGD A&A / Restauratie- en Bouwtechniekarchief
Ministerie VROM RGD Het Nieuwe Rijksmuseum / Bewerking en voorbereiding overdracht archiefonderdeel Atelier
Ministerie VROM RGD Het Nieuwe Rijksmuseum / Digitaliseren adviezen 
Ministerie VROM RGD Het Nieuwe Rijksmuseum / Plaatsen digitale documenten in DigiDos 
Ministerie VROM RGD PPS&I / Correctie en aanpassing documenten DigiDos

Ministerie VROM RGD PPS&I / Inrichten Digitaal Dossier Projecten, Audit DigiDos
Ministerie VROM RGD PPS&I / Werkinstructie & training DigiDos
Rijkswaterstaat Bouwdienst / NIB & DIBC te Zoetermeer & Utrecht
Rijkswaterstaat Bouwdienst / NIQ & DIZ te Zoetermeer
Rijkswaterstaat Bouwdienst / PDB te Zoetermeer

Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA Afdeling Wegontwerp te Apeldoorn
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Capelle a/d IJssel
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Diemen
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Meppel
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Tilburg
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA
Rijkswaterstaat Directie Utrecht / Overdracht HY-dossiers aan HDSR
Rijkswaterstaat Directie Utrecht Afdeling WSW / Werkarchief & Bibliotheek
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide / DA & SSA

Rijkswaterstaat Dienstkring Utrecht / DA & SSA
Rijkswaterstaat DVM/EM / CP Besteksadministratie te Velsen-Zuid
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / BDG / Archief Parlementaire Enquete Commissie
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / Plan van aanpak DCC
Rijkswaterstaat Utrecht / Kopie HY-dossiers voor gemeenten
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Audit archiefsituatie
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Controle & digitaliseren tekeningen
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Correctie digitale tekeningenbestand

Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Corrigeren handelingen

Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / DA & SSA
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / DIV ondersteuning
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Inventariseren & organiseren digitaal- & hardcopy foto-archief
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Ondersteuning verhuizing & bewerken TB-archief
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Opbergachterstand DA & SSA
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Opbergachterstand & parttime DIV-ondersteuning juni-juli
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Rubriceren digitale- & analoge foto's
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (1e fase) Nieuwe aanwas
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (2e fase) Schonen & verpakken
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (3e fase) Verhuizen
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (4e fase) Schonen & database bijwerken

R
ijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief & digitaliseren tekeningen
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief & tekeningen
Rijkswaterstaat WED / SSA Besteksadministratie
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / 15,5 maanden parttime DIM ondersteuning
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / DA & SSA
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / Opbergachterstand & Bestekken
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / SSA
Rijkswaterstaat Wegendistrict Alkmaar / SSA ALK
Rijkswaterstaat Wegendistrict Alkmaar / SSA HRL

Secretariaat ECO / Aanvullen e-mailadressenbestand
Secretariaat ECO / Overdracht aan Bouwdienst SSA
Stichting Binnenhavenmuseum Turfsingel Gouda / Schrijven Plan van Aanpak
Stichting Klasse Reeuwijk / Archivering
Streekarchief Midden-Holland / Archief Gemeente Berkenwoude

Verkeerscentrum Nederland / DA & IM
Verkeerscentrum Nederland / IM & STIMVA
Verkeerscentrum Nederland / Evaluatiebezoek
Verkeerscentrum Nederland / Verzorgen workshop op maat


1997 t/m 2003
Gemeente Ammerzoden te Ammerzoden
KARDEX BV te Woerden
Rijkswaterstaat Bouwdienst / Project WST 
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / AZ
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / B&O
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / BJZ
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / DA-BSD
Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / BEZ-BSD
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / DA
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / TB-B
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / Tekeningen
Rijkswaterstaat Dienstkring Haarlem
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide / Schades
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide
Rijkswaterstaat Dienstkring Utrecht
Rijkswaterstaat Directie Utrecht / B&S
Rijkswaterstaat Directie Utrecht / PAZ&T
Rijkswaterstaat Directie Zeeland / INP
Rijkswaterstaat DVM te Velsen
Rijkswaterstaat DVM/EM / SSA Besteksadministratie
Rijkswaterstaat DVM/EM / DA-BSD
Rijkswaterstaat DVM/EM / SSA-BSD
Rijkswaterstaat DVM/EM
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor BDG / Parlementaire Enquete Commissie 
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AA
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AI
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AK
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AKO
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AW / E&I
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AW / WB
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AW / WS
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / BJZ
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / DG-Water
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / DIV-BSD / NDM
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / DIV-ondersteuning
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / FMB
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / Kabinetarchief
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / WB21
TUBECON 1 / deel Betuwelijn
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Mark en Weerijs

1991 t/m 1996
B.O.O.O.M. BV te Culemborg
BV NEDEXIMPO te Veghel
Documentaire Informatie Services 
Gemeente Uithoorn
Kock BV
Rijkswaterstaat DAS Den Bosch
Rijkswaterstaat DAS Eindhoven
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide
Rijkswaterstaat Dienstkring Nijmegen-Maas
Rijkswaterstaat Dienstkring Noordzeekanaal IJmuiden
Rijkswaterstaat Dienstkring Venlo-Wegen
Rijkswaterstaat Dienstkring West-Limburg
Stadsdeel Rivierenbuurt
Stichting Contract Activiteiten ‘t Roer
Stichting ECABO
Stichting IVIO
Stichting Werkgeversinstituut

Wanneer u uit deze lijst meer informatie wilt inwinnen, willen wij u vragen met ons contact op te nemen.
Dan brengen wij de betreffende cliënt graag vooraf op de hoogte.