Referenties

Ingepland voor 2020
Erasmus Universiteit / Jaarlijks onderhoud SSA 2020
Gemeente Purmerend / Digitale retro-archivering projectdossiers 2008-2016 
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2020 materiaal 
Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud 2020
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2020 materiaal

Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud SSA 2020


Ingepland voor 2019
Veilgheidsregio Haaglanden / Retourneren analoge- en digitale dossiers aan gemeente Zoetermeer
Waterschap Limburg / Selectie en barcodering t.b.v. digitalisering


In uitvoering
Gemeente Brasschaat België / Selectie en barcoderen bouwdossiers t.b.v. digitalisering
Gemeente Purmerend / Digitale retro-archivering projectdossiers 2008-2016
Veiligheidsregio Haaglanden / Corrigeren en completeren digitale dossiers (Bluebeam)

Uitgevoerd in 2019
Erasmus Universiteit / Jaarlijks onderhoud 2019
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2019 materiaal
Van Gogh Museum / Toevoegen en registreren analoog materiaal aan SSA
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken 37,0 m1 analoog archief - locatie Amsterdam
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken 140,0 m1 analoog archief - locatie Arnhem-Leeuwarden
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Jaarlijks onderhoud 2019
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Transporten bewerkt materiaal naar externe opslaglocatie
Veiligheidsregio Haaglanden / Afvoeren en vernietigen archief gemeente Zoetermeer
Veiligheidsregio Haaglanden / Controle en correctie digitale dossiers
Veiligheidsregio Haaglanden / Digitale retro-archivering
Veiligheidsregio Hagalanden / Selectie, barcodering en administratie t.b.v. digitalisering
Waterschap Limburg / Voorbewerken pilot-dossiers t.b.v. digitalisering
Werkse! / Aanleveren Plan van Aanpak t.b.v. aanbesteding Hogeschool Rotterdam
Wooncorporatie De Alliantie / Opslag 171,0 m1 B-materiaal afkomstig van drie archiefdepots
Wooncorporatie De Alliantie / Transport 171,0 m1 B-materiaal naar externe opslaglocatie
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2019 materiaal
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud 2019

Uitgevoerd in 2017 en 2018
Accres / Ordenen en voorbewerken analoge personeelsdossiers t.b.v. digitalisering
Erasmus Universiteit / Jaarlijks onderhoud 2017-2018
Gemeente Baarn / Voorbewerken, selectie, coderen en metadateren bouwvergunningen t.b.v. digitalisering
Gemeente Baarn / Schrijven en aanleveren Handboek Retrospectieve Vervanging
Gemeente Baarn / Schrijven en aanleveren Verantwoording bewerking t.b.v. overbrenging naar Archief Eemland
Gemeente Cromstrijen / Voorbewerken, selectie, barcoderen analoge bouwdossiers t.b.v. digitalisering
Gemeente Purmerend / Digitale retro-archivering projectdossiers periode 2008-2016
Gemeente Purmerend / Jaarlijks onderhoud analoog archief 2017
Gemeente Valkenburg / Pilot voorbewerking en selectie t.b.v. digitalisering
Gemeente Valkenburg / Voorbewerken, selectie en barcoderen analoog archief t.b.v. digitalisering
KNMvD / Periodiek onderhoud digitaal archief 2017

Nationale Politie / Verzorgen workshop archivering aan diverse eenheden
Rijkswaterstaat / Onderzoek naar OAM-bestanden op 40 locaties in Nederland
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken 91,5 m1 analoog archief - locatie Den Bosch
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Bewerken 327,0 m1 analoog archief - locatie Den Haag
Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur / Transporten bewerkt materiaal naar externe opslaglocatie
Van Gogh Museum / Afvoeren en vernietigen V2017 en V2018 materiaal
Van Gogh Museum / Archiveren analoog Expertise Archief

Van Gogh Museum / Archiveren analoge affiches
Van Gogh Museum / Bewerken en digitaliseren Expertise Archief

Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud aan SSA 2018
Van Gogh Museum / Lichten, aanleveren en na controle terugplaatsen Expertise-dossiers
VAn Gogh Museum / Op externe opslaglocatie lichten dossiers en aanleveren bij VGM
Van Gogh Museum / Overdracht archiefmateriaal aan Noord-Hollands Archief
Van Gogh Museum / Plaatsen en registreren publicaties in SSA
Van Gogh Museum / Retourhalen Expertise-dossiers
Van Gogh Museum / Schrijven advies bewerking Tentoonstellingsdocumentatie
Van Gogh Museum / Transport klaar maken diverse archiefonderdelen
Van Gogh Museum / Transport affiches naar externe opslag
Van Gogh Museum / Transport archiefmateriaal naar Noord-Hollands Archief
Van Gogh Museum / Transport Pickvance-materiaal
Van Gogh Museum /
Voorbewerken analoog Bidoc-materiaal t.b.v. digitalisering
Veiligheidsregio Haaglanden / Digitale Retroarchivering
Veiligheidsregio Haaglanden / Ontsluiten en retourneren analoog materiaal aan gemeenten
Veiligheidsregio Haaglanden / Selectie, barcodering en administratie t.b.v. digitalisering
Veiligheidsregio Haaglanden / Selectie t.b.v. digitalisering (pilot)

Woningbedrijf Velsen / Bewerken analoge complexdossiers
Woningbedrijf Velsen / Integreren digitaal (Knooble) materiaal in digitala archief
Woningbedrijf Velsen / Selecteren, digitaliseren en registreren tekeningen complexdossiers

Wooncorporatie De Alliantie / Organiseren externe opslag Gooi en Vecht Directie
Wooncorporatie De Alliantie / Bewerken Directie-archief / P-dossiers / Verhuurdersdossiers e.d.
Wooncorporatie De Alliantie / Bewerken Technisch Archief Gooi en Vecht
Wooncorporatie De Alliantie / Inventarisatie 675,0 m1 analoog SSA archief in drie archiefdepots
Wooncorporatie De Alliantie / Tijdelijke opslag archiefgedeelte Gooi en Vecht Directie + Financieel
Wooncorporatie De Alliantie / Leeghalen drie archiefdepots / Opslag 171,0 m1 B-materiaal / Afvoeren 500,0 m1 V-materiaal

Wooncorporatie De Alliantie / Transport 125,0 m1 Gooi en Vecht-archief naar Reeuwijk
Wooncorporatie De Alliantie / Transport 275,0 m1 Gooi en Vecht-archief naar Alblasserdam

Wooncorporatie De Alliantie / Transport bewerkt archief naar externe opslag
Wooncorporatie De Alliantie / Transport klaar maken 125,0 m1 Technisch-archief

Wooncorporatie De Alliantie / Transport klaar maken 65,0 m1 Directie-archief t.b.v. externe opslag

Wooncorporatie De Alliantie / Afvoeren en vernietigen archiefmateriaal
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2017 en V2018 materiaal
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud aan SSA 2017 en 2018

2011 t/m 2016
Arnold & Siedsma Breda / Schonen, ordenen en extern opslaan analoog archief
Casino De Wereld Dordrecht / Afvoeren en vernietigen V-materiaal
College Bouw Zorginstellingen / Aanpassen B- en 1111-reeksen 1972-1999 op basis van nieuwe VWS-handelingen
College Bouw Zorginstellingen / Aanpassen B- en 1111-reeksen 2000-2010 op basis van selectielijst
College Bouw Zorginstellingen / Advies en uitvoering werkzaamheden mbt overdracht SSA
College Bouw Zorginstellingen / Adviseren en ondersteunen overdracht SSA aan Nationaal Archief en nieuwe beheerder
College Bouw Zorginstellingen / Afvoeren en vernietigen V2011 t/m V2016 materiaal

College Bouw Zorginstellingen / Archiefonderhoud 2011 t/m 2016
College Bouw Zorginstellingen / Bewerking archief 1972-1999 op basis van gewijzigde VWS-selectielijst
College Bouw Zorginstellingen / Bewerking financieel archief 2004-2011

College Bouw Zorginstellingen / Bewerking personeelsarchief
College Bouw Zorginstellingen / Bewerking SSA overgangsregime Cure & Care

College Bouw Zorginstellingen / Herinrichten SSA

College Bouw Zorginstellingen / Ondersteunen proces wijzigen bewaartermijnen en maken nieuwe handelingen VWS-BSD 1972-1999
College Bouw Zorginstellingen / Ontwikkelen en indienen selectielijst ZBO 2000-2010 (handelingen)
College Bouw Zorginstellingen / Overdracht B-materiaal aan Nationaal Archief
College Bouw Zorginstellingen / Overdracht OTV-materiaal aan Doc-Direkt
College Bouw Zorginstellingen / Totaal archiefbeheer 2011-2016
College Bouw Zorginstellingen / Transport B-materiaal naar Nationaal Archief
College Bouw Zorginstellingen / Transport OTV-materiaal aan Doc-Direkt 

Erasmus Universiteit / Bewerken analoog B-materiaal t.b.v. overdracht aan Nationaal Archief
Erasmus Universiteit / Bewerken analoog OTV-materiaal
Gemeente Purmerend / Bewerken Beemster-archief

Gemeente Purmerend / Bewerken bodemarchief

Gemeente Purmerend / Deelname aan projectteam 'Beter Werken' (digitaal)

Gemeente Purmerend / Digitale DIV-ondersteuning 
Gemeente Purmerend / Digitaliseren Beemster-archief

Gemeente Purmerend / Digitaliseren Personeelsarchief  
Gemeente Purmerend / Digitaliseren Purmerend-archief   

Gemeente Purmerend / Digitale retro-archivering 2008-2016
Gemeente Purmerend / Jaarlijks onderhoud analoog archief IB en V&T
Gemeente Purmerend / Schonen 60,0 m1 archief t.b.v. digitalisering

Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Analoog archief IB en V&T - Afgeronde projecten

Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Analoog archief IB en V&T - Team Integraal Beheer

Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Archivering Keet Weidevenne-materiaal
Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Quick Scan digitale opslag en beheer
Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Schrijven Meerjarenplan
Gemeente Purmerend Afdeling Stadsbeheer / Quick Scan & aanleveren rapport
Hoogheemraadschap Delfland / Selectie i.v.m. digitalisering
KNMvD / Ontwikkelen boomstructuur en thesaurus

KNMvD / Periodiek onderhoud digitaal archief 2014 t/m 2016
KNMvD / Uitvoeren Quick Scan digitaal- en analoog archief & aanleveren rapport

Ministerie van Defensie / Aanleveren flowchart digitaal- en analoog archief
Ministerie VWS / Transport OTV-materiaal CBZ naar Doc-Direkt

Mobistar Brussel / Aanleveren Plan van Aanpak
Provincie Noord-Holland Sector Cultuur en Cultuurhistorie / Vormen archief opgravingen
RGD BZK / Archief Het Nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam
RGD BZK / Archiefbewerking Projectdossiers Koninklijk Paleis Amsterdam & Kasteel Drakensteyn
RGD BZK / Correctie en aanvulling DigiDos archief Detentie Centrum Alphen
RGD BZK / Digitalisering archief Detentie Centrum Alphen
RGD BZK / Digitalisering projectdossier en plaatsen in DigiDos
RGD BZK / Onderzoek archief Detentie Centrum Alphen
RGD BZK / Het Nieuwe Rijksmuseum / Plaatsen digitale documenten in DigiDos
Stichting FORUM / Afvoeren en vernietigen archief
Stichting FORUM / Archivering van publicaties  

Stichting FORUM / Bewerken analoog archief
Stichting FORUM / Bewerken financieel archief
Stichting FORUM / Digitalisering publicaties & registratie analoge publicaties

Stichting FORUM / Onderhoud analoog archief 2013 t/m 2015
Stichting FORUM / Onderhoud publicatie archief 2013 t/m 2015

Stichting FORUM / Overdracht juridisch materiaal aan Stichting Migratierecht Nederland
Stichting FORUM / Stappenplan analoog- en digitaal archief
Stichting Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen / Bewerking analoog archief
SOR / Uitvoeren Quick Scan archief & aanleveren rapport
Van Bommel Gouda - privé verzameling / Selecteren documenten & foto's met historische waarde
Van Gogh Museum / Bewerken B-materiaal 1973-1995 t.b.v. overdracht aan NHA
Van Gogh Museum / Bewerken materiaal 1995-heden t.b.v opname SSA
Van Gogh Museum / Bewerken en digitaliseren Expertise Archief
Van Gogh Museum / Deelname aan projectteam m.b.t. opstellen archiefprotocol en BSD na 1995

Van Gogh Museum / Jaarlijks onderhoud 2016
Woningbedrijf Velsen / Selecteren, digitaliseren en registreren tekeningen complexdossiers
Wooncorperatie De Alliantie / Bewerken SSA Amersfoort en Amsterdam
Wooncorperatie De Alliantie / Bewerken SSA Gooi en Vecht en erfpachtdossiers

Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen financieel materiaal
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen SSA materiaal
Zorgbalans / Afvoeren en vernietigen V2015 en V2016 materiaal
Zorgbalans / Bewerken SSA
Zorgbalans / Jaarlijks onderhoud 2014 t/m 2016
Zorgbalans / Organiseren externe opslag SSA

Zorgbalans / Totaal archiefbeheer

Zorginstituut Nederland / Afvoeren en vernietigen V-materiaal
Zorginstituut Nederland / Organiseren transport B-materiaal naar Nationaal Archief
Zorginstituut Nederland / Schrijven en aanleveren Beschrijving van het Archief en Inventaris

Zorginstituut Nederland / Totaal bewerken 1941-1999 en aan Nationaal Archief overdragen B-materiaal


2004 t/m 2010
College Bouw Zorginstellingen / 75 uur interne archiefverhuizing
College Bouw Zorginstellingen / Archiefbewerking totaal
College Bouw Zorginstellingen / Ondersteunen proces wijzigen bewaartermijnen en maken nieuwe handelingen VWS-BSD 1972-1999
College Bouw Zorginstellingen / Ontwikkelen en indienen selectielijst ZBO 2000-2010 (handelingen)
College Bouw Zorginstellingen / Plan van aanpak archiefbewerking
College Bouw Zorginstellingen / Totaal archiefbeheer 2008 t/m 2010

Corporate Dienst Rijkswaterstaat / Advies dossiervorming & archiefopbouw A&P
Gemeente Noordwijk / 2,5 maanden parttime ondersteuning registratuur
Gemeente Noordwijk / 12 maanden fulltime ondersteuning registratuur
Gemeente Noordwijk / Diverse archieven Afdeling Openbare Werken
Gemeente Noordwijk / Projectarchieven Afdeling Openbare Werken
Gemeente Noordwijk / Soza- & Wvg-archieven

Gemeente Purmerend / Afdeling Civiele Werken
Gemeente Purmerend / Afdeling Wijkbeheer
Gemeente Purmerend / DSOB Afdeling BIT

Gemeente Purmerend / DSOB B&U Database
Gemeente Purmerend / DSOB B&U Opzetten archief
Gemeente Purmerend / SSA Civiele Werken
Gemeente Purmerend / Werkarchief Afdeling Uitvoering
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Digitaliseren onderhoudsdocumenten (2e fase)
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Optimaliseren database & werkarchief
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Werkarchief & digitaliseren (dak)garanties
Gemeente Purmerend Stadsbeheer / Werkarchief & SSA

Gemeente Purmerend Team Voorbereiding en Toezicht / Plan van aanpak
Gemeente Purmerend Team Voorbereiding en Toezicht / Schoning, overbrenging naar Formeel Archief en Afdeling Beheer (1e fase)
GroenTeam / Ordenen werkarchief
id-College Gouda / Digitaliseren NIVOR-spreektoetsen NT2 van Cito (audio)
id-College Unit Techniek Gouda / Digitaliseren educatieve video's
Ministerie VROM / Afdeling DIO
Ministerie VROM / Afdeling DGR
Ministerie VROM / Overdracht DAO-archief
Ministerie VROM Auditdienst / Overdracht naar SSA
Ministerie VROM RGD / Aanpassen PPS&I archief aan nieuwe SDI & voorbereiding digitalisering
Ministerie VROM RGD / Aanpassen PPS&I archief aan nieuwe SDI & voorbereiding digitalisering

Ministerie VROM RGD / Afgeronde deelprojecten renovatie Rijksmuseum 

Ministerie VROM RGD / Archiefbewerking Projectdossiers Paleis op de Dam & Kasteel Drakensteyn
Ministerie VROM RGD / Dynamisch deelproject renovatie Rijksmuseum
Ministerie VROM RGD / Financieel archief
Ministerie VROM RGD / PPS Korte Voorhout 7
Ministerie VROM RGD / Projectenarchief
Ministerie VROM RGD / Projecten- & Financiele archieven
Ministerie VROM RGD / Uitvoeren audit analoog- & digitaal PPS&I archief
Ministerie VROM RGD / Uitvoeren audit analoog- & digitaal PPS&I archief

Ministerie VROM RGD A&A / Constructie-archief
Ministerie VROM RGD A&A / Projectenarchief
Ministerie VROM RGD A&A / Restauratie- en Bouwtechniekarchief
Ministerie VROM RGD Het Nieuwe Rijksmuseum / Bewerking en voorbereiding overdracht archiefonderdeel Atelier
Ministerie VROM RGD Het Nieuwe Rijksmuseum / Digitaliseren adviezen 
Ministerie VROM RGD Het Nieuwe Rijksmuseum / Plaatsen digitale documenten in DigiDos 
Ministerie VROM RGD PPS&I / Correctie en aanpassing documenten DigiDos

Ministerie VROM RGD PPS&I / Inrichten Digitaal Dossier Projecten, Audit DigiDos
Ministerie VROM RGD PPS&I / Werkinstructie & training DigiDos
Rijkswaterstaat Bouwdienst / NIB & DIBC te Zoetermeer & Utrecht
Rijkswaterstaat Bouwdienst / NIQ & DIZ te Zoetermeer
Rijkswaterstaat Bouwdienst / PDB te Zoetermeer

Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA Afdeling Wegontwerp te Apeldoorn
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Capelle a/d IJssel
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Diemen
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Meppel
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA te Tilburg
Rijkswaterstaat Bouwdienst / SSA
Rijkswaterstaat Directie Utrecht / Overdracht HY-dossiers aan HDSR
Rijkswaterstaat Directie Utrecht Afdeling WSW / Werkarchief & Bibliotheek
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide / DA & SSA

Rijkswaterstaat Dienstkring Utrecht / DA & SSA
Rijkswaterstaat DVM/EM / CP Besteksadministratie te Velsen-Zuid
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / BDG / Archief Parlementaire Enquete Commissie
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / Plan van aanpak DCC
Rijkswaterstaat Utrecht / Kopie HY-dossiers voor gemeenten
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Audit archiefsituatie
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Controle & digitaliseren tekeningen
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Correctie digitale tekeningenbestand

Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Corrigeren handelingen

Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / DA & SSA
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / DIV ondersteuning
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Inventariseren & organiseren digitaal- & hardcopy foto-archief
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Ondersteuning verhuizing & bewerken TB-archief
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Opbergachterstand DA & SSA
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Opbergachterstand & parttime DIV-ondersteuning juni-juli
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / Rubriceren digitale- & analoge foto's
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (1e fase) Nieuwe aanwas
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (2e fase) Schonen & verpakken
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (3e fase) Verhuizen
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief (4e fase) Schonen & database bijwerken

R
ijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief & digitaliseren tekeningen
Rijkswaterstaat Waterdistrict Utrecht / TB-archief & tekeningen
Rijkswaterstaat WED / SSA Besteksadministratie
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / 15,5 maanden parttime DIM ondersteuning
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / DA & SSA
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / Opbergachterstand & Bestekken
Rijkswaterstaat Wegendistrict Utrecht / SSA
Rijkswaterstaat Wegendistrict Alkmaar / SSA ALK
Rijkswaterstaat Wegendistrict Alkmaar / SSA HRL

Secretariaat ECO / Aanvullen e-mailadressenbestand
Secretariaat ECO / Overdracht aan Bouwdienst SSA
Stichting Binnenhavenmuseum Turfsingel Gouda / Schrijven Plan van Aanpak
Stichting Klasse Reeuwijk / Archivering
Streekarchief Midden-Holland / Archief Gemeente Berkenwoude

Verkeerscentrum Nederland / DA & IM
Verkeerscentrum Nederland / IM & STIMVA
Verkeerscentrum Nederland / Evaluatiebezoek
Verkeerscentrum Nederland / Verzorgen workshop op maat


1997 t/m 2003
Gemeente Ammerzoden
KARDEX BV
Rijkswaterstaat Bouwdienst / Project WST 
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / AZ
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / B&O
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / BJZ
Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar / DA-BSD
Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / BEZ-BSD
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / DA
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / TB-B
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK / Tekeningen
Rijkswaterstaat Dienstkring Haarlem
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide / Schades
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide
Rijkswaterstaat Dienstkring Utrecht
Rijkswaterstaat Directie Utrecht / B&S
Rijkswaterstaat Directie Utrecht / PAZ&T
Rijkswaterstaat Directie Zeeland / INP
Rijkswaterstaat DVM te Velsen
Rijkswaterstaat DVM/EM / SSA Besteksadministratie
Rijkswaterstaat DVM/EM / DA-BSD
Rijkswaterstaat DVM/EM / SSA-BSD
Rijkswaterstaat DVM/EM
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor BDG / Parlementaire Enquete Commissie 
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AA
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AI
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AK
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AKO
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AW / E&I
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AW / WB
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / AW / WS
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / BJZ
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / DG-Water
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / DIV-BSD / NDM
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / DIV-ondersteuning
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / FMB
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / Kabinetarchief
Rijkswaterstaat Hoofdkantoor / WB21
TUBECON 1 / deel Betuwelijn
Waterschap De Dongestroom
Waterschap Mark en Weerijs

1991 t/m 1996
B.O.O.O.M. BV
BV NEDEXIMPO
Documentaire Informatie Services 
Gemeente Uithoorn
Kock BV
Rijkswaterstaat DAS Den Bosch
Rijkswaterstaat DAS Eindhoven
Rijkswaterstaat Dienstkring ARK
Rijkswaterstaat Dienstkring Huis ter Heide
Rijkswaterstaat Dienstkring Nijmegen-Maas
Rijkswaterstaat Dienstkring Noordzeekanaal IJmuiden
Rijkswaterstaat Dienstkring Venlo-Wegen
Rijkswaterstaat Dienstkring West-Limburg
Stadsdeel Rivierenbuurt
Stichting Contract Activiteiten ‘t Roer
Stichting ECABO
Stichting IVIO
Stichting Werkgeversinstituut

Wanneer u uit deze lijst meer informatie wilt inwinnen, willen wij u vragen met ons contact op te nemen.
Dan brengen wij de betreffende cliënt graag vooraf op de hoogte.