Uitvoering

Hardcopy       Digitaliseren

HARDCOPY

Situatie voor onze werkzaamheden

Situatie na onze werkzaamheden

Opzetten & Inrichten

Opschonen & Herordenen

Wegwerken van achterstanden

Inbrengen van gegevens in (geautomatiseerde) informatiesystemen

Totaalbeheer

Maar ook:

Postregistratie

Ondersteuning DIV-taken

Opties voor de invulling:

Projectbasis
Aan te raden bij eenmalige, grote- of middelgrote actie

Uurtarief
Goed bruikbaar bij een kleine actie of een voltijds inzet over een langere periode

Abonnement
Hierbij te denken aan ondersteuning over een langere periode op parttime basis